top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

Reiki Semineri

  • Sona erdi
  • ₺880 Türk lirası
  • Işığın Merkezi - Danışmanlık Merkezi

Hizmet Açıklaması

USUİ REİKİ NEDİR? Kaynağının Tibet olduğu sanılan Usui Reiki, 19.yüzyılda Dr. Mikao Usui tarafından ortaya çıkarılmış ve bir şifa tekniği halinde sunulmuştur. Reiki Japonca iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşur. Rei – “İlahi Güç, Öz Kaynak” anlamına gelir. Ki – “Yaşam Enerjisi” anlamına gelmektedir. Reiki – İlahi Yaşam Enerjisi, Evrensel Yaşam Enerjisi, Öz Kaynaktan Gelen Yaşam Enerjisi demektir. Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin – ruh – beden birlikteliğidir. Reiki fiziksel ve ruhsal şifa tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Reiki enerjisi saf ve temiz olduğundan hiçbir yan etkisi veya zararı yoktur. Reiki herhangi bir din ya da inanç şekli değildir. Reiki enerjisi, her inanca sahip insan tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Reiki enerji sırasında uygulayan ve uygulanan kişi etrafında ve vücudunda, saf ve temiz bir enerjinin gelerek ihtiyaç olan her yeri dengelediğini, azalan enerjiyi tamamladığını, negatif enerji blokajlarının çözüldüğünü, ihtiyacı olan bölgelerde şifalanma sürecinin başlattığını veya hızlandırdığını hissederler. Laboratuvar ortamlarında yapılan deneylerde Reiki verilen hastaların daha çabuk iyileştikleri gözlemlenmiştir. Bu enerji, duygusal, fiziksel ve zihinsel tüm problemlerde kullanılabilir. Reiki bugün dünyada yaklaşık iki milyon kişi tarafından uygulanmaktadır. REİKİ NASIL KULLANILIR? Reiki kuramına göre Reiki, kanal olunduktan sonra enerjinin ellerden geçerek aktarılması ile kullanılır. Reiki için inanmak şart değildir. Siz inanmasanız bile o çalışır. Reiki bir kez elde edilip ömür boyunca kullanılır. Kullanmadığında kaybolmaz. Reiki’yi öğrenmenin ve kullanmanın, kişinin eğitim, bireysel zeka ve ruhsal tekamül düzeyi ile ya da inancıyla ilgisi yoktur. Reiki ile çalışma üç aşamada öğrenilir ve bunlar hem bağımsız hem de birbirlerini tamamlayıcı düzeylerdir. Hep birlikte tam bir şifa ve ruhsal gelişim sistemi oluştururlar.


bottom of page